GAL BLOCH ACADEMY

לימוד תפירה למתחילים

השחלת חוט תחתון במכונת תפירה

השחלת חוט עליון במכונת תפירה

מה הציוד שצריך כדי להתחיל לתפור?

איך לבחור בד לפרוייקט התפירה?

לימוד התפר הראשון במכונת התפירה

הכרת מכונת התפירה שלך

יסודות השימוש בגזרות תפירה - חלק ב'

יסודות השימוש בגזרות תפירה - חלק א'