PAYPAL - תשלום בלי לפתוח חשבון

שלב 1:

הוספת הפריט לעגלה והמשך לתשלום.

שלב 2:

מילוי של כל הפרטים ולחיצה על “המשך לפייפל”.

שלב 3:

בחירה באפשרות “שלם באמצעות כרטיס אשראי” ומילוי פרטי הכרטיס ללא צורך בפתיחת חשבון.