לוח תכנון משימות להורדה גולשים

25 15

 לוח תכנון יומי מעוצב להורדה ולהדפסה בבית.
 ההמלצה שלי היא להדפיס על בריסטול לבן אבל כל דף חלק רגיל יעשה את העבודה!